Posi-Palkilla saavutetaan huomattavia etuja muihin rakenneratkaisuihin verrattuna: lisää vapautta suunnitteluun, tehokkuutta asennukseen sekä mukavuutta asumiseen.

Posi-Palkki antaa suunnitteluun lisää mahdollisuuksia

Posi-Palkin rakenteessa yhdistyvät puun keveys ja teräksen lujuus. Korkealaatuinen rakenne mahdollistaa aiempaa pidemmät jännevälit antaen samalla LVIS-suunnittelijalle täydellisen vapauden teknisten asennusten suunnittelulle.

Palkit suunnitellaan kohteen vaatimusten mukaan pohja- ja leikkauspiirustusten sekä välipohjaan liittyvien erikoisdetaljien perusteella. Suunnittelusta vastaa asiaan perehtynyt erikoissuunnittelija, joka suunnittelee palkkijaon ja palkkien rakenteen käyttäen tuotteen tyyppihyväksynnässä mainittuja lujuusarvoja sekä Eurocoden mukaisia kuormia ja laskentamenetelmiä. Lisätilauksesta Posi-Palkeille voidaan tehdä myös Eurocode-värähtelymitoitus. Suomessa suunnittelua tekee Posi-Palkkien valmistajien lisäksi MiTek Finland Oy.

Posi-Palkin kokonaiskorkeuden ja samalla jäykkyyden määrittävät sauvarakenteen muodostavat Posi-Strut-metallisauvat, jotka kiinnitetään puuhun hydraulipuristimilla. Käytettävissä on kuusi erilaista profiilia: PS8, PS9N, PS10N, PS12N, PS14N sekä PS16N. Tyypissä oleva numero ilmaisee palkin korkeuden tuumamitoituksella.

Posi-Palkilla on Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA-07/0161. Palkille on kehitetty rakennesovellutukset, jotka on testattu 30, 60 ja 90 minuutin palonkestokokeilla.

Posi-Palkit on kustannustehokasta asentaa

Yleensä palkit toimitetaan kohteeseen määrämittaisina, jolloin työmaalla tehtäväksi jää ainoastaan palkkien paikalleen asentaminen pohjakaavion mukaisesti. Palkit voidaan tarvittaessa valmistaa myös siten, että niitä voidaan työmaalla tarvittaessa lyhentää jopa noin 50 cm ilman erityistoimenpiteitä. Jos palkin tarkka pituus ei ole tiedossa tai palkki päättyy vinoon pintaan, voidaan tarvittava säätövara palkkien työmaakatkaisua varten lisätä jo tehtaalla. Säädettävän päädyn maksimipituus on 600 mm.

Posi-Palkin tärkeä ominaisuus on lattiarakenteen avoin profiili. Sen ansiosta putkistot voidaan kuljettaa lattioissa vapaasti, ei ainoastaan palkiston suuntaisesti. Ilmanvaihtoputkia varten tehtävät alaslaskut katoissa voidaan useimmiten jättää kokonaan pois, samoin viemäri- ja vesijohtoputket voidaan kuljettaa toisessakin kerroksessa vapaasti koko välipohjan alueelle.

Rossipohjataloissa Posi-Palkin edut tulevat esille ennen näkemättömällä tavalla. Vesi- ja viemäriliitokset on helppo mitoittaa, sillä putket voidaan vapaasti kuljettaa alapohjassa. Putkien jäätymisen riski vähenee oleellisesti, kun päästään suoraan maasta lämpimään tilaan.

posi-palkki-asennus-valwood2

Hiljainen lattia lisää asumisen laatua

Posi-Palkki soveltuu mainiosti välipohjarakenteeksi lattialämmityskohteisiin. Tasoitevalu parantaa laadukkaan lattiarakenteen dynamiikkaa ja akustisia ominaisuuksia entisestään. Palkeille on kehitetty korkealaatuisia, ääntä eristäviä rakenneratkaisuja, joilla voidaan rajoittaa askel- ja ilmaäänen kantautumista välipohjan läpi.

Posi-Palkit voidaan tehokkaasti jäykistää palkkien läpi kulkevilla sekundääripalkeilla, ns. kaisapalkeilla. Kaisapalkein vahvistettu Posi-Palkisto on aidosti ristiinkantava rakenne, joka tasaa lattian päällä kävelevien askeleista aiheutuvat värähtelykuormat tehokkaasti koko lattiarakenteeseen lisäten asumisen laatua.